Uitgangspunt is dat alle woningen en bedrijven in Zeist worden aangesloten. Dat gaat naar verwachting eenmalig zo’n 30 tot 40 miljoen euro kosten en aanvullend daarop zijn er natuurlijk jaarlijkse kosten voor onderhoud. Er zijn marktpartijen die dit soort netwerken aanleggen dus de rol van de gemeente is belangrijk maar vooral faciliterend.

Omdat er in veel gemeenten al vergelijkbare netwerken zijn ontwikkeld ligt het voor de hand om vooral te kijken hoe men het daar heeft aangepakt. Dan valt op dat het vooral van belang is dat inwoners kenbaar maken dat ze dit belangrijk vinden. Vervolgens blijkt de markt de handschoen wel op te pakken en precies dat is het doel van deze site.