Glasvezel in Zeist?

Zijn er andere plaatsen waar er al een glasvezelnetwerk is?

In vrijwel alle omringende gemeentes (Soest, Woudenberg, Amersfoort, de Bilt, Bunnik) is al een glasvezelnetwerk operationeel naar volle tevredenheid van de bewoners. Zeist is een uitzondering in de regio.

Waarom glasvezel?

In de meeste huizen komt internet binnen via de standaard telefoonlijn (ADSL) of de kabel-tv aansluiting (COAX). Deze verbindingen zijn niet gemaakt voor internet, dat bestond nog niet tijdens de aanleg. Er zijn dan ook beperkingen, zowel in snelheid als in capaciteit.

Glasvezel is speciaal ontwikkeld voor digitale gegevensoverdracht en is (dus) uitermate geschikt voor internet. Capaciteit en snelheid zijn vele malen hoger en na aanleg de capaciteit verhogen is zeer eenvoudig.

Wat is een open netwerk en waarom willen we dat?

Een open netwerk wordt aangelegd en beheerd door een bedrijf dat onafhankelijk is van een internet-provider. Dat betekent dat verschillende providers (bijvoorbeeld Ziggo, KPN, Online XS4ALL ed.) diensten kunnen leveren over het netwerk.
De klant heeft dan keuze uit verschillende aanbieders. Er ontstaat dan ook een (gezonde) concurrentie tussen de providers waardoor de prijzen in de hand worden gehouden.

Komt er ook glasvezel in bijvoorbeeld Austerlitz?

Het is onze intentie dat alle huizen in de Gemeente Zeist in principe aangesloten kunnen worden. Dus niet alleen in het centrum van Zeist, maar in alle wijken en ook in de overige kernen zoals Austerlitz. En in het buitengebied.

Komt er ook glasvezel voor scholen en bedrijven?

Wij streven naar integrale verglazing, wat betekend dat alle panden in de Gemeente Zeist aangesloten kunnen worden. Ook bedrijven, scholen en andere instellingen kunnen dus van dit netwerk gebruik maken. Het ligt dan vervolgens aan de aanbieders die gekozen wordt welke diensten er op het netwerk beschikbaar zijn. Het is de verwachting dat naast een aanbod voor particulieren, er ook aanbieders zullen zijn die zich specifiek op deze doelgroepen richten.

Glasvezel netwerk aanleggen

Wanneer is het glasvezelnetwerk beschikbaar?

De gemeente is nu in gesprek met bedrijven die het netwerk willen aanleggen. Als alles voorspoedig verloopt, wordt er deze zomer een beslissing genomen. Dan gaat het geselecteerde bedrijf zelf inventariseren wie een aansluiting wil (vraagbundeling). Pas daarna wordt begonnen met de aanleg van het netwerk, dat is op z’n vroegst in 2019. Daarna komt het fasegewijs beschikbaar voor de bewoners van de gemeente Zeist.

Wat gebeurt er bij mij thuis?

Zodra de glasvezel in de straat gelegd is, worden de huizen aangesloten. Om bij de huizen te komen, wordt de mantelbuis onder de grond doorgeschoten tot aan de voorgevel, de tuin hoeft dan niet te worden opengegraven.
In de huizen wordt een klein kastje geplaatst, meestal in de meterkast.

Wat gaat er gebeuren tijdens de aanleg?

Alle huizen in de gemeente Zeist krijgen een glasvezel-aansluiting. Daartoe worden straten en trottoirs opengebroken en (mantel-)buizen in de grond gelegd, de glasvezel-‘draad’ wordt in de mantelbuis gelegd . Met de gemeente worden afspraken gemaakt om de straten en trottoirs weer netjes dicht te maken en de bestrating te herstellen. Om bij de huizen te komen, wordt de mantelbuis onder de grond doorgeschoten tot aan de voorgevel, de tuin hoeft dan niet te worden opengegraven.

Wie gaat dat glasvezel netwerk aanleggen?

De gemeente is in overleg met bedrijven die dat glasvezel-netwerk willen aanleggen. Het aanleggen van een glasvezel-netwerk vergt een grote investering, het bedrijf dat dit gaat doen wil dan ook vooraf weten of er voldoende gebruikers zijn zodat de aanlegkosten over een bepaalde periode kunnen worden terugverdiend. Door uw belangstelling te laten blijken, ontstaat er een beeld van de potentiële aantal afnemers, maar het verplicht u tot niets!

Kan ik later alsnog overstappen?

Wanneer u niet in de eerste fase kiest om aangesloten te worden, wordt de glasvezel wel in uw straat aangelegd, maar niet in uw huis aangesloten. Later alsnog overstappen kan, maar vaak worden er op dat moment aansluitkosten in rekening gebracht omdat er dan special voor u een verbinding tussen de kabel in de straat en uw huis gemaakt moet worden. Kosten hiervoor bedragen doorgaans ongeveer 1500 euro.

Wat is een vraagbundeling?

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is erg kostbaar. Een netwerk leverancier doet dat alleen indien er voldoende interesse is. Meestal moeten in een gemeente ongeveer 40% van de huishoudens intekenen om de aanleg door te laten gaan.
U moet dus in de periode dat de vraagbundeling loopt intekenen. U kunt nu al uw interesse aangeven via deze website. Dat is op geen verplichting om later ook echt glasvezel af te nemen, maar hiermee laat u wel zien dat u net als veel andere inwoners in Zeist een glasvezel netwerk wenst.

 

Overstappen?

Wat zijn de kosten van een glasvezel-aansluiting?

Daar kunnen we geen harde garanties over afgeven; de prijzen worden bepaald door de providers die hun diensten gaan aanbieden over het glasvezelnetwerk. De kosten van het glasvezel-netwerk maken dan deel uit van de totale abonnementskosten. In omliggende gemeenten waar al eerder glasvezel is aangelegd, bleek dat de prijzen niet gestegen zijn ten opzichte van de oude aansluiting.

Blijft mijn huidige internet-aansluiting nog werken?

De bestaande internet-aansluiting blijft gewoon werken, daar verandert niets aan. U bent niet verplicht om over te stappen op glasvezel.

Ik ben tevreden met mijn internet-aansluiting, waarom zou ik overstappen?

Het gebruik van internet neemt alleen maar toe waardoor er steeds meer eisen worden gesteld aan de capaciteit en snelheid van de verbinding. Het huidige (koperdraad-)netwerk zal deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden. Met een glasvezel netwerk wordt een toekomstvaste verbinding gerealiseerd die voldoende capaciteit heeft om alle nieuwe ontwikkelingen te ondersteunen. Verder is in andere plaatsen gebleken dat de kosten voor een abonnement op basis van glasvezel niet hoger zijn dan bij gebruik van coax of koper, maar dat de snelheid en kwaliteit wel aanzienlijk is verbeterd.

 

Kan ik later alsnog overstappen?

Wanneer u niet in de eerste fase kiest om aangesloten te worden, wordt de glasvezel wel in uw straat aangelegd, maar niet in uw huis aangesloten. Later alsnog overstappen kan, maar vaak worden er op dat moment aansluitkosten in rekening gebracht omdat er dan special voor u een verbinding tussen de kabel in de straat en uw huis gemaakt moet worden. Kosten hiervoor bedragen doorgaans ongeveer 1500 euro.

Wat moet ik nog doen?

Wat moet ik in mijn huis doen?

Normaliter wordt de glasvezel verbinding in de meterkast afgeleverd, net als nu al het geval is met de koper of coax verbinding. Als onderdeel van de diensten die u bij een provider afneemt wordt er een modem geleverd. Dit modem gebruikt u om de apparaten in uw huis via wifi of een (bestaand) bedraad netwerk aan te sluiten.

Moet ik een abonnement afnemen?

Normaliter moet je om in aanmerking te komen voor de glasvezel aansluiten een abonnement afnemen bij een van de providers die in onze gemeente diensten levert op het glasvezelnetwerk. Meestal is dat een verplichting voor 1 jaar. Na dat jaar is overstappen van provider op het glasvezel netwerk mogelijk, of kunt u desnoods zelfs een provider te kiezen via uw oude kabel of telefoon aansluiting.

Wat is een vraagbundeling?

Het aanleggen van een glasvezelnetwerk is erg kostbaar. Een netwerk leverancier doet dat alleen indien er voldoende interesse is. Meestal moeten in een gemeente ongeveer 40% van de huishoudens intekenen om de aanleg door te laten gaan.
U moet dus in de periode dat de vraagbundeling loopt intekenen. U kunt nu al uw interesse aangeven via deze website. Dat is op geen verplichting om later ook echt glasvezel af te nemen, maar hiermee laat u wel zien dat u net als veel andere inwoners in Zeist een glasvezel netwerk wenst.