Een open glasvezelnetwerk biedt iedereen in Zeist toegang tot snel internet. Bij glasvezel is er geen verschil tussen download en upload en snel betekent echt snel, gigabit-snelheid. Het is tijd dat Zeist aan de slag gaat met een netwerk voor de toekomst!


Glasvezel netwerk leverancier e-Fiber is een campagne gestart om in heel Zeist glas aan te leggen. Lees het standpunt van het bewonersinitiatief over deze aanleg op Samen gaan we voor glasvezel in heel Zeist!

Meer informatie over e-Fiber en de ISPs is te vinden op de website van e-Fiber:
https://www.e-fiber.nl/zeist

Het is ook mogelijk de informatieavond van e-Fiber op 17 oktober 19-21 uur  in FIGI te bezoeken, of loop binnen in de glasvezel winkel op de Weeshuislaan 5 in Zeist.


Glasvezel gebaseerd internet heeft vele voordelen!

  • Een nieuw glasvezel netwerk in Zeist biedt de mogelijkheid om een echt open netwerk te creëren voor internet, televisie en telefonie. Hierop kunnen verschillende aanbieders actief zijn zodat concurrentie leidt tot een beter aanbod, meer keuze en lagere tarieven.
  • Glasvezel is de communicatie infrastructuur van de toekomst, aanzienlijk sneller en veel betrouwbaarder dan de bestaande netwerken in Zeist.
  • Snelle en betrouwbare verbindingen stimuleren innovatie in bijvoorbeeld zorg, onderwijs, verkeer en economie.
  • De aanleg van een glasvezelnetwerk levert een impuls op voor de Zeister economie.

In 2016 heeft de gemeenteraad van Zeist raadsbreed een motie aangenomen over de wens voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk in Zeist. In de tussentijd is er onderzoek uitgevoerd naar de plannen van marktpartijen en zijn mogelijkheden voor subsidies verkend. Conclusie is echter vooral dat de inwoners van Zeist het startpunt vormen. Zij moeten zich hiervoor uitspreken en vervolgens doet de markt naar verwachting haar werk.

Met deze website willen we de inwoners van de gemeente Zeist oproepen hun steun uit te spreken voor de aanleg van een open glasvezelnetwerk.

De site is een bewonersinitiatief dat is gestart door Walter van Dijk en Niels van Dijk. Het doel is gericht op het peilen van de belangstelling voor een open glasvezelnetwerk in Zeist. Het ondersteunen van dit initiatief leidt op geen enkele wijze tot welke verplichting dan ook.